Набавяне на гликоген

Снабдяването на организма с гликоген е катализирано от инсулина, чието производство е провокирано от наличието на самите протеини. Протеините от суроватка предизвикват по-голямо производство на инсулин отколкото непреработените протеини (изолат или концентрат), което може да способства интензивното снабдяване на организма с гликоген и далеч по-добър анаболитен отговор след тренировка.
Добре е обаче и да се отбележи, че според проучване, публикувано в сп. Amino Acids, разликата между хидролизата и изолата не е значителна преди да са изминали 40 минути от приема им. Това може да бъде, а може и да не бъде възприемано като предимство; конкретни изводи и набелязване на потенциалните предимства може да се направят едва след провеждането на по-задълбочени изследвания.

Експерименти, проведени с мишки и различни клетъчни култури са показали, че консумирането на комбинацията от хидролизат от суроватка и въглехидрати след тренировка значително е увеличило снабдяването на организма с гликоген 2 часа след самата тренировка в сравнение с приема на комбинацията от суроватъчен протеин или изолат с въглехидрати, или на комбинацията от разклонено-верижни аминокиселини и въглехидрати.

Независимо, че до момента тези експерименти са провеждани единствено върху мишки и клетъчни култури, авторите на проучването предполагат, че същите ефекти биха се забелязвали и при хората.

Основно предимство: по-бързо възстановяване след физическото натоварване

Хранителна добавка

Проучване, публикувано в Journal of Science in Medicine and Sports, е открило, че хората, приемащи хидролизат от суроватка след интензивна тренировка, се възстановяват много по-бързо и показват отлични резултати след преживяна мускулна травма от тези, които приемат изолат от суроватка. Учените са провели експеримент с 28 души, като те е трябвало да направят 100 пълни, обратно концентрични упражнения за разтягане на краката. Такъв тип упражнения предизвикват значително по-голямо натоварване на мускулите в сравнение със стандартните, концентрични движения.

Веднага след тренировката, хората приели или 25 грама хидролизат от суроватка, или 25 грама изолат от суроватка, или плацебо без каквоти и да е съдържание на протеини. Възстановяването е било отчетено с помощта на кръвни маркери, субективно класиране и тестове на възможностите при последващо физическо натоварване. Измерванията са били отчитани 1, 2, 6 и 24 часа след приключване на експеримента

Публикувано в Без категория. Постоянна връзка.